Polgrmesteri Hivatal

Együttes bizottsági ülés 2021. szeptember 21-én, 16.30-kor

M E G H Í V Ó

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

A Humánügyi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság 2021. szeptember 21-én (kedden) 16.30 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyílt és zárt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 

Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében

  1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (93/2021. sz. anyag)
    Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

  2. Helyi rendeletekkel kapcsolatos jogharmonizációs feladatok (94/2021. sz. anyag, függelék, melléklet1, melléklet2A, melléklet2B, melléklet3A, melléklet3B, melléklet4A, melléklet4B, melléklet5A, melléklet5B, melléklet6A, melléklet6B)
    Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 6/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet II. számú módosítása (95/2021. sz. anyag, melléklet, rendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet újra-alkotására (96/2021. sz. anyag, melléklet1, melléklet2, rendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Beszámoló az óvodai 2020/2021-es nevelési év tapasztalatairól, valamint tájékoztató a 2021/2022-es nevelési év kezdéséről (97/2021. sz. anyag, vezetői beszámoló, munkaterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (98/2021. sz. anyag,SzMSz_tervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. A 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésével kapcsolatos önkormányzati vélemény (99/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Önkormányzati nyilatkozat a Szada külterület 068/60 és 068/61 helyrajzi számú ingatlanok – a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján történő - belterületbe vonásához (100/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Szada településnév felvételéről, használatáról és hasznosításáról, valamint Szada Nagyközség jelképeiről és azok használatáról szóló rendeletek megalkotása (101/2021. sz. anyag, névhasználat_rendelettervezet, zászlóhasználat_rendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. Szada zártkert 1251/9, 1251/10, 1251/20, 1251/21 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes területhasználat biztosítása, közfeladat ellátás keretében zöldterület kezelésére (102/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. Szada belterület 2972, 2973 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes területhasználat biztosítása, közfeladat ellátás keretében zöldterület kezelésére (103/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

12. Szada belterület 3631 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan részleges kisajátítása (104/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

13. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, benne a Veresegyházi Rendőrőrs és a helyi körzeti megbízott, a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, valamint a Szadai Polgárőr Egyesület 2020. évi beszámolója (105/2021. sz. anyag, Rendőrőrs-beszámoló, Polgárőrség-beszámoló, Tűzoltóság_beszámoló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

14. Tervezői javaslat Szada belterület 806/1 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos HÉSZ által előírt építési tilalom részleges feloldása ügyében (106/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

15. Tervezői javaslat Szada belterület 4329 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos HÉSZ által előírt út szabályozásával kapcsolatban (107/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

16. Szada belterület 451/5 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan megvételre történő felajánlása (108/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

17. Szada 3487/1 hrsz-ú ingatlan (adótorony) vételi ajánlata (109/2021. sz. anyag, melléklet1, melléklet2, melléklet3)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

18. Vételi ajánlat a Szada 1137 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra (110/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

19. Szada Nagyközség Önkormányzat gazdálkodásának 2021. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató (111/2021. sz. anyag, féléves gazdálkodási beszámoló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

20. Az egészségügyi alapellátást végző szolgáltató szervezetek éves beszámolója (112/2021. sz. anyag, védőnők, orvosi ügyelet, Dr. Ács Tamás, Dr. Balázs Regina, Dr. Dobos Vadim, Dr. Takács László, Dr. Gál Katalin)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

21. Csatlakozás a „BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” 2022. évi fordulójához (113/2021. sz. anyag, ütemterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

22. Szada 4333/20 hrsz kivett ipartelep megnevezésű ingatlan megosztásának jóváhagyása (114/2021. sz. anyag, vázrajz)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

23. A Régió Plusz Tv-t működtető Szabadi Attila szolgáltatóval fennálló Szolgáltatói szerződés szerinti, Szadáról leadott műsorszámok időpontjairól, tartalmáról és témájáról szóló 2021. I. félévi beszámoló (116/2021. sz. anyag, szolgáltatási szerződés, beszámoló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Zárt ülés keretében a Pénzügyi Bizottság tárgyalja:

24. R.K. egyezségi ajánlata (kártérítés megfizetése iránti perben) (Z/115/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

S z a d a, 2021. szeptember 8.

Boros Gábor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnök

 

 

 

 


Utoljára frissítve: 2021 szeptember 15. 11:44