Polgrmesteri Hivatal

Együttes bizottsági ülés 2022. április 19-én, 17.00 órakor

M E G H Í V Ó

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

A Humánügyi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság

2022. április 19-én (kedden) 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

MUNKATERV SZERINT

1. Az Önkormányzat 2021.évi költségvetésről szóló 6/2021.(II.11) önkormányzati rendelet IV. számú módosítása (56/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Beszámoló az Önkormányzat 2019-2024 évekre szóló Gazdasági programja megvalósításának félidős tapasztalatairól (58/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

3. A települési térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére beérkezett ajánlatok elbírálása (52/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. A település utcanévtábláinak elkészíttetésére beérkezett ajánlatok elbírálása (53/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

5. Döntés az Önkormányzat tulajdonát képező Szada 4333/26 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről (54/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2022. április 13.

Boros Gábor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök


Utoljára frissítve: 2022 április 14. 13:15