Polgrmesteri Hivatal

Együttes bizottsági ülés 2022. június 14-én, 17.00 órakor

M E G H Í V Ó

A Pénzügyi Bizottság, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság

2022. június 14-én (kedden) 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

MUNKATERV SZERINT

1. Helyi rendeletekkel kapcsolatos jogharmonizációs feladatok (78/2022. sz. anyag, hatályos rendeletek jegyzéke, önkr. rendelet A közterülethasználat rendjének szabályozásáról szóló önk. rendelet módosításáról)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

2. Beszámoló a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság erdészeti szakirányú feladatainak 2021. évben történő ellátásáról (69/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. A település utcanévtábláinak elkészíttetésére beérkezett ajánlatok elbírálása (81/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2022. június 10.

 

 

 

Gelle Róbert s.k.

Rezsabek Tamás s.k.

Székely Beatrix s.k.

bizottsági elnökök


Utoljára frissítve: 2022 június 10. 12:14