Polgrmesteri Hivatal

Együttes bizottsági ülés 2022. június 29-én, 17.00 órakor

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi Bizottság, a Humánügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság 2022. június 29-én (szerdán) 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

MUNKATERV SZERINT

1. Tájékoztató a Székely Bertalan Általános Iskola 2021/2022. tanévének tapasztalatairól (86/2022. sz. anyag, tanév végi beszámoló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Beszámolók a helyi lapkiadó és a regionális műsorszolgáltató 2022. évi részidős tevékenységeiről (87/2022. sz. anyag, lapkiadói beszámoló, műsorszolgáltatói beszámoló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről, továbbá javaslat az Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciójának tartalmára és 2022/2023. évi Feladattervére (88/2022. sz. anyag, rendőrség, tűzoltóság, polgárőrség, Közbiztonsági koncepció tervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

4. Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesületének székhely-bejegyzés iránti kérelme (89/2022. sz. anyag, kérelem, adatok)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2022. június 24.

Gelle Róbert s.k.
Boros Gábor s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök


Utoljára frissítve: 2022 június 29. 14:15