Polgrmesteri Hivatal

Együttes bizottsági ülés 2022. május 17-én, 17.00 órakor

M E G H Í V Ó

A Humánügyi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság

2022. május 17-én (kedden) 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

MUNKATERV SZERINT

1. Javaslat a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint Pedagógiai program módosítására és Helyiséggazdálkodási Szabályzatának elfogadása (55/2022. sz. anyag, Módosító okirat, Szervezeti Működési Szabályzat, Pedagógiai program, Tájékoztató, Helyiséggazdálkodási szabályzat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Javaslat az Önkormányzat Kommunikációs koncepciójának tartalmára, a helyi, önkormányzati médiumok tevékenységének tartalmi követelményeire (57/2022. sz. anyag, Kommunikációs koncepció)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Javaslat a Szadai Tájház önkormányzati Intézménybe integrálásának (a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár szervezetéhez rendelésének) konkrét lehetőségeire és módjára – s annak részeként a „Kulturális Alapítvány Szadáért” alapítvánnyal történő további együttműködés lehetőségeire, az Alapítvány munkatársai jövőbeni foglalkoztatásának módozataira (59/2022. sz. anyag, Alapító okirat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2021. évi belső ellenőrzéseiről (67/2022. sz. anyag, Éves összefoglaló jelentés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Döntés a Szada Nova Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról (68/2022. sz. anyag, Eredménykimutatás, Közhasznúsági jelentés, Mérleg, Könyvvizsgálói jelentés, Teljességi nyilatkozat, Felügyelőbizottsági határozat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

RENDELET-ALKOTÁSOK

6. Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról (65/2022. sz. anyag, Rendelettervezet, Táblázatok, Nyilatkozat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet I. számú módosítása (66/2022. sz. anyag, Polgármesteri keret felhasználása, Rendelet módosítás, Rendelettervezet melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

8. Döntés a Szada 052/67 és 052/99 hrsz.-ú, továbbá a 093/50 hrsz.-ú, valamint a 059 és 060/8 hrsz.-ú ingatlanok övezeti előírásai módosításához szükséges telepítési tanulmánytervek és településrendezési szerződés-tervezetek elbírálásáról (63/2022. sz. anyag, Kérelem, Telepítési tanulmányterv, Megállapodástervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Kérelem a Szada 484/4 helyrajzi számú ingatlan („Villás kert”) ingyenes területhasználatának biztosítására, közfeladat-ellátás keretében zöldterület kezelésére (71/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. A Szada 4555/1 és 4555/2 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési szerződés-tervezet előzetes jóváhagyása (73/2022. sz. anyag, Megállapodás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. Döntés a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság javadalmazási szabályzatának az elfogadásáról (74/2022. sz. anyag, Javadalmazási szabályzat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

12. Kérelem a Szada 0107/978 hrsz-ú ingatlant érintő HÉSZ-módosítás iránt (72/2022. anyag, Bányatelek bővítésének környezeti hatásai, Adásvételi előszerződés, Kérelem)

13. Szada Ipari Park Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” működése kapcsán keletkezett további költségek fedezetének rendelkezésre bocsájtása (75/2022. anyag, számlakivonat)

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2022. május 12.

Boros Gábor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök


Utoljára frissítve: 2022 május 17. 13:39