Polgrmesteri Hivatal

Együttes bizottsági ülés 2022. október 18-án, 17.00 órakor

M E G H Í V Ó

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Humánügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2022. október 18-án (kedden) 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyilvános és zárt ülést tart, a nyilvános ülésre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

Nyilvános ülés keretében

RENDELET-ALKOTÁS

1. Rendelet-tervezet a díszpolgári cím, valamint a Szadáért díjak alapításáról és adományozásáról szóló 4/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról (116/2022. sz. anyag, rendelet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Rendelet-tervezet a Közterületek elnevezéséről, átnevezéséről és az ingatlanok házszámozásáról szóló 4/2014.(IX.09.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról (117/2022. sz. anyag, rendelet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

MUNKATERV SZERINT

3. Tájékoztató az érvényben lévő önkormányzati és hivatali szerződések előzetes felülvizsgálatáról - (beszállítói lista kontrollja – s annak részeként döntés a 2022 végén lejáró szerződések szerinti feladat-ellátások jövőjéről!) (112/2022. sz. anyag, szerződések önkormányzat, szerződések hivatal)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Szada Nagyközség téli üzemeltetési tervének felülvizsgálata (113/2022. sz. anyag, téli üzemeltetési terv, utcajegyzék)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. A 2018-2023. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program kétévenkénti felülvizsgálata (114/2022. sz. anyag, Helyi Esélyegyenlőségi Fórum jegyzőkönyv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

6. Szada Nagyközség Önkormányzat 2022-2024. évi Környezetvédelmi Programja tervezetének előzetes elbírálása (115/2022. sz. anyag, Környezetvédelmi Program, Fenntarthatósági Értékelő Rendszer, Környezeti Információs Rendszer, csatlakozás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Tájház működési és egyéb szabályzatainak benyújtása tulajdonosi jóváhagyásra (118/2022. sz. anyag, tájékoztatás, együttműködés, költségvetésterv, együttműködési megállapodás, szervezeti és működési szabályzat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

  1. Szada Nova NKft. költség-előirányzatok közötti átcsoportosítás iránti kérelme (111/2022. sz. anyag, módosítási javaslat)

Zárt ülés keretében (PB és TFKB együttes ülésén):

1. Döntés a Szada, Székely Bertalan út 24. számú (176/11 hrsz) ingatlan megvásárlásáról (Z/120/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Szada, 2022. október 13.

Molnár Csaba Sándor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök

 


Utoljára frissítve: 2022 október 19. 09:18