Mff J Mretben

Együttes bizottsági ülés 2023. november 14-én, 18.20 órakor

M E G H Í V Ó

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Humánügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2023. november 14-én (kedden) 18.20 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyilvános ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

1. Tájékoztató az Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I-III.n. éves teljesítéséről (mérleggel), továbbá a 2024. évi költségvetés-tervezést megalapozó költségvetési adatokról és gazdálkodási jellemzőkről (128/2023. sz. anyag, pénzügyi mérleg)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Rendelet-alkotás a 2024. évi igazgatási szünet időpontjairól, a köztisztviselők illetmény-kiegészítéséről és bankszámla-hozzájárulásuk mértékéről, továbbá a 2024. évi helyi illetményalapról (129/2023. sz. anyag, rendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Bérleti, vagyonhasznosítási szerződések szükség szerinti felülvizsgálata, meghosszabbítása, díjmértékük megállapítása, sportpálya bérleti díj bevétel meghatározása (130/2023. sz. anyag, Üzemeltetési szabályzat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Közterület-foglalás díjtételeinek felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása (131/2023. sz. anyag, rendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2023. évi Szolgáltatási tervében és munkatervében meghatározott közművelődési alapszolgáltatások és feladatok megvalósulásáról – továbbá javaslata a 2024. évi Szolgáltatási terve és munkaterve tartalmára és a 2024. évi terembérleti díjak meghatározására (132/2023. sz. anyag, munkaterv, szakmai beszámoló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet 2024. évi díjtételeinek meghatározása (133/2023. sz. anyag, rendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Tájékoztató az adókivetés és -behajtás tapasztalatairól. (134/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Döntés Szada Nagyközség 2024. évi rendezvénytervéről (135/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Döntés az Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási koncepciójának felülvizsgálatáról és a 2024. évi vagyongazdálkodási irányelveiről (137/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. Az Önkormányzat 2024. évi felújítási és útkarbantartási koncepciója továbbá egyes forgalomtechnikai feladatok meghatározása (138/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. Döntés a Szada Nova Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról, és a 2024. évi munkabérének és Cafetériájának meghatározásáról. (139/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

12. A Szada Nova Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi Üzleti terve és Közszolgáltatási szerződése tervezeteinek elbírálása, valamint a Temető fejlesztési koncepció elfogadása (140/2023. sz. anyag, Közszolgáltatási szerződés, üzleti terv, költségvizsgálat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

13. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési koncepciójának tervezete (141/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2023. november 10.

Molnár Csaba Sándor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök


Utoljára frissítve: 2023 november 13. 09:40