Polgrmesteri Hivatal

Folytatódnak a beruházások Szadán

A vészhelyzetre való tekintettel Szadán májusban sem ült össze a képviselő-testület. A működőképesség megőrzése érdekében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények értelmében az önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Pintér Lajos polgármester ezzel a felhatalmazással élve 2020. május 12-én, 15-én, 22-én és 29-én a képviselőkkel történt előzetes írásbeli egyeztetés után, 15 napirendi pontban hozott határozatot.

Az emelkedő gyermeklétszám miatt módosították a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratát

Egyre több fiatal házaspár költözik Szadára, ezért emelkedik a gyermeklétszám a településen. Az idei óvodai beiratkozáson 66 gyermeket írattak be az általános iskolai tanulmányokat megkezdő 59 gyermek helyére. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a beköltözések miatt nyáron még további gyermekeket íratnak be az intézménybe. Ahhoz, hogy minden felvételt nyert gyermeket el tudjon helyezni az önkormányzat, csoportlétszám bővítésre van szükség. A Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde jelenlegi Alapító okiratában szereplő engedélyezett gyermeklétszám 250 fő, amit szeptembertől 270 főre módosítanak. A bölcsődei gyermeklétszám jelenleg 12 fő, amit 26 főre szükséges emelni a Mini Bölcsőde szeptemberi tervezett beindítása okán.

Szada polgármestere, a fentiek alapján hozzájárul a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratában szereplő felvehető óvodai gyermeklétszám 270 főre, a bölcsődei gyermeklétszám 26 főre való módosításához, illetve engedélyezi a Mini Bölcsőde 2020 szeptemberi indítását.

Kiválasztották a Jókai utca felújítási munkáira a kivitelezőt

Az önkormányzat a tervezői költség kiírás alapján 3 kivitelezőtől kért árajánlatot. Szada polgármestere a Jókai utca útburkolat felújítási munkáira beérkezett kivitelezői ajánlatok közül a Váci Útépítő Kft. bruttó 37 millió 172 ezer 755,- Ft összegű ajánlatát fogadta el az önkormányzat 2020. évi költségvetésének beruházások sora terhére.

Szabadidőparkot létesítenek a Sportpályán és a Napóránál

A Sportpályán és Napóránál játékelemek és tornapálya (street workout) elemek telepítésével építenek szabadidőparkot. A szabadidőpark létesítésére 3 vállalkozótól kértek be árajánlatot. A legkedvezőbb árajánlatot az ENERCOM s.r.o. adta (szlovák), bruttó 11 millió 989 ezer 073,-Ft összeggel.

Bővítik a Szada Corvin utcai élőfüves sportpálya elektromos megvilágítását

Az élőfüves sportpálya elektromos megvilágítás bővítésére még 6 db reflektor elhelyezésre van szükség. Ezek teljesítménye 2000 W darabonként. Az energiaellátást 3x200 A teljesítménnyel az ELMŰ készíti. A reflektorok felszerelésére három árajánlatot kért az önkormányzat. Szada polgármestere az ajánlatok közül az ULITAS-VILL Kft. bruttó 3 millió 518ezer 649,- Ft összegű ajánlatát fogadta el, amit a 2020. évi költségvetés tartalék keret terhére végeznek el.

Köztéri hulladékgyűjtőket helyeznek ki a településen

Szada települési környezetének tisztasága, a közterek állapotának megőrzése, a települési hulladék gyűjtése érdekében köztéri hulladékgyűjtőket telepítenek a faluban. A bekért pályázatok közül Szada polgármestere, a Ferro Gép ’99 Kft. bruttó 1 millió 828 ezer 800,- Ft összegű ajánlatát fogadta el, melyet az önkormányzat 2020. évi költségvetés polgármesteri keret terhére biztosít.

Polgár Gyula


Utoljára frissítve: 2020 június 11. 00:14

Szada 2023 05 Takaros Porta A3