Polgrmesteri Hivatal

Kedvező állapotot mutat a SZAK-helyzetjelző

Szeptemberben indított sorozatunkban a helyi intézmények részidős helyzetértékeléseit közöljük. A jelen önkormányzati periódus záróéve kapcsán készült összegzők sorát a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központtal (SZAK) folytatjuk.

A szadai képviselő-testület a 2019–2024. évekre szóló gazdasági programja egyik alapvető célkitűzéseként jelölte meg az intézmény- és szolgáltatásfejlesztést. A Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai jogelődje még az egykori Székely Bertalan Általános Művelődési Központ keretei között működött, a SZAK-ot önálló intézményként 2011. január 1-vel alapította meg a testület.

Mivel foglalkozunk?

Az új intézmény működtetésével az önkormányzat a szociális alapszolgáltatások szakszerűbb, hatékonyabb, költséghatékonyabb működtetését tűzte ki célul. Az intézmény feladata: a szociális igazgatásról és szociálisellátásról szóló 1993. évi III. törvényben rögzített személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások biztosítása; az ellátásra jogosultak szükségleteinek feltérképezése; a szükségletekhez igazított segítségnyújtás biztosítása, a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése.  

Az elsődleges cél, hogy az egyének, családok rossz egészségi állapotára, szociális helyzetére, életvezetési problémáik kezelésére a szociális szakemberek helyi szinten, az alapellátás biztosításával keressenek megoldásokat.

2023 11 2111 Szada 08

Kihívások, megoldások

Koronavírus-járvány, ukrajnai háború, energiaválság, elszabadult árak, magas infláció – az eltelt utóbbi évek nem nevezhetők könnyűnek. A 2023-as esztendő sem ígérkezett egyszerűnek a megemelkedett energiaárak és egyéb nehézségek miatt. Fontos megtanulni, elsajátítani a változó helyzethez történő folyamatos alkalmazkodás képességét, ennek eredményeként pedig kialakítani a tudatos, fenntartható szakmai, munkahelyi környezetet. Hogy ez végül sikerül-e, arra nehéz egyértelmű választ adni, annyiféle kihívásnak kell megfelelni. De erre törekszünk, hiszen szociálpolitikai szempontból is fontos, hogy megfelelő életminőséget biztosítsunk az itt élő kevésbé tehetős emberek számára is.          

Az alkalmazkodáshoz elengedhetetlen a folyamatos képzés, továbbá a jó szakemberek megtartása, már csak a stabilitás szempontjából is. Összességében kijelenthető, hogy intézményünk a nehezedő, egyre bővülő feladatokat megfelelő szakmai színvonalon látta, látja el. A nehézségek, kihívások számomra azt tanították meg, hogy még jobban figyeljek a hozzám közel állókra, támogassuk egymást a bajban, mert most mindennél többet jelentenek az emberi kapcsolatok.

Megőrzött jó gyakorlatok

Alapítása óta vezetem a SZAK-ot. A 2019 előtti időszak tapasztalata azt is megtanította számomra, hogy egy intézmény vezetői feladatainak megtanulásához, megfelelő szintű ellátásához több évre és folyamatos alkalmazkodásra is szükség van. Több év kell ahhoz, mire kialakíthatóvá és fenntarthatóvá válik az a belső rendszer, amelyben az intézmény a külső szabályozásnak eleget téve, de a benne lévő dolgozók számára is élhető környezetet teremtve kiszámíthatóan tud működni, fel tud készülni azokra a – sajnos gyakori – változásokra, melyek az intézmény életét érintik, s képes ezekhez rugalmasan, az érintett szereplők – elsősorban az ellátottak – biztonságát biztosítva alkalmazkodni.            

Az elvégzendő munka sikere zálogának a csapatmunkát tekintem, ahol a vezető példamutatásával maga is alkotó tagja a szakmai folyamatnak. A várt eredményt – a működési feltételek megléte mellett – csak együtt, az intézmény minden dolgozójának összefogásával, értékes munkájával, közös erővel tartom elérhetőnek. Az erőforrások hatékony működtetésének fontos feltételeként éppen ezért a motiváltságot, a kreativitást, az önmegvalósítást fogalmazom meg. A bizalom, az őszinteség, a másokra odafigyelés számomra követendő, egyetemes emberi érték, egyfajta iránymutatásként szolgál a mindennapi munkánk során.

Partnerség

A kapcsolatok kialakításában, ápolásában fontos szempont, hogy elősegítse a szociális feladatok megoldását, és hatása összhangban legyen az alapszolgáltatási tevékenységgel. Intézményünk megújult szakmai programja is – amelyet a képviselő-testület 2023. áprilistól kezdődő hatállyal fogadott el – egyértelművé teszi, hogy mindannyian egymás partnerei vagyunk egy minőségi láncban.

Az együttműködés alapelve számomra azt jelenti, hogy tudatosan és módszeresen törekszem arra, hogy partnerkapcsolataink minősége elősegítse az éppen elérni kívánt cél vagy feladat hatékony és eredményes teljesítését. Az önkormányzat képviselőivel együttműködve, a jó partnerkapcsolatot fenntartva, mindig szem előtt tartottam a hatékony gazdálkodást, a meglévő tárgyi környezet állagának megőrzését, illetve a közösen elfogadott értékek mentén haladva a szolgáltatásfejlesztési célok, feladatok megvalósítását.

Kerékgyártó Tamás intézményvezető


Utoljára frissítve: 2023 november 30. 11:02