Polgrmesteri Hivatal

Nagy többséggel vonta vissza Simon Erika alpolgármesteri megbízását a képviselő-testület

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a bizottsági tagok egyöntetű támogatásával, a jelenlévő nyolcfős képviselő-testület nagy többségével, 7 igen, 1 nem szavazati aránnyal, az érintett szavazatával Simon Erika alpolgármesteri megbízását a mai napon visszavonta.

Simon Erika – a polgármesterhez és a képviselők döntő többségéhez hasonlóan – a Változás Útján Egyesület (VUE) jelöltjeként jutott mandátumhoz a 2019. évi polgármesterek és önkormányzati képviselők választása után. A választást követően Simon Erikát az akkor megalakult képviselő-testület alpolgármesternek választotta meg. A VUE pártoktól független civil szervezet, mely célkitűzést – miszerint az országos politikától mentes helyi politika kerüljön előtérbe Szadán – az újonnan megalakult képviselő-testület is magáénak vallotta és vallja jelenleg is.

E nézeteket Simon Erika is elfogadta, azonban a 2022. évi országgyűlési képviselők választását megelőző 2021. évi őszi előválasztásokon politikai szerepet vállalt az országgyűlési választásokra készülő ellenzéki összefogás tevékenységében, az ellenzéki előválasztásokon jelöltséget is vállalt és e minőségében kampánytevékenységet is folytatott és folytat továbbra is.

A VUE képviselőinek pártsemleges célkitűzéseivel Simon Erika ilyen irányú tevékenysége nem összeegyeztethető. Az is bebizonyosodott, hogy Simon Erika politikai szerepvállalása okán nem képviselhette megfelelően és pártatlanul a felette munkáltatói jogkört gyakorló polgármestert.

A kialakult helyzet a 2021. évi őszi előválasztások óta a szadai közéletben is nehezen kezelhető szituációkat teremtettek és teremtenek a VUE által delegált képviselők és a polgármester számára.

Az előterjesztés kiegészítéseként elhangzott még az is, hogy Simon Erika alpolgármesteri és képviselői munkájával kapcsolatban komoly hiányosság merültek fel. Alpolgármester asszony egyik legfontosabb feladata volt, hogy figyelemmel kíséri az önkormányzatot érintő lehetséges pályázatokat, koordinálja a szükséges előkészítési- és végrehajtási feladatokat, valamint előkészítse a pályázatokkal kapcsolatos tevékenységek médiában való megjelenését. Az alpolgármesteri megbízás visszavonását az is indokolta, hogy ezen vállalások nem teljesültek az utóbbi időben, Simon Erika a feladatainak nem tett eleget.  

Köszönjük a megbízásából visszahívott alpolgármester asszony részvételét az önkormányzat eddigi működésében.

 

 


Utoljára frissítve: 2022 január 04. 14:36

Szada 2023 05 Takaros Porta A3