Polgrmesteri Hivatal

Pénzügyi bizottsági ülés 2022. január 24-én, 17.00-kor

M E G H Í V Ó 

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

 A Pénzügyi Bizottság

2022. január 24-én (hétfőn) 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében rendkívüli nyilvános ülést tart,

amelyre tisztelettel meghívom.

A rendkívüli ülés oka: a Pénzügyi Bizottság 2022. január 18-i rendes ülése határozatképtelenség miatt elmarad.

Tervezett napirendi pontok:

MUNKATERV SZERINT

1. Szada Nagyközség Önkormányzat 2022. évi Közfoglalkoztatási Terve (3/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. A polgármester 2022. évi szabadságolási terve és 2022. január 1-től meghatározott illetményének elfogadása (4/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2021.évi Szolgáltatási tervében és munkatervében meghatározott közművelődési feladatok és alapszolgáltatások megvalósulásáról, továbbá javaslatai a 2022. évi Szolgáltatási terve és munkaterve tartalmára, valamint a 2022. évi terem- és eszközbérleti díjak meghatározására (5/2022. sz. anyagművelődési ház munkatervekönyvtár munkaterveművelődési ház szakmai beszámolókönyvtár szakmai beszámolóműteremház szakmai beszámolóművelődési ház munkatervkönyvtár munkatervbérleti díjakterembérlési szabályzat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Döntés a regisztrált helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását célzó pályázat kiírásáról (6/2022. sz. anyagpályázati felhívás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Döntés a 2020-2023. évi játszótér-fejlesztési ütemtervből adódó 2022. évi feladatokról, a játszótéri helyszínekről és a költségvetési fedezetről (9/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2022. évi költségvetés-tervezetének I. verziójáról (13/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

RENDELET-ALKOTÁSOK

7. Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (12/2022. sz. anyagalpolgármesteri feladatokrendelettervezetszervezeti és működési szabályzat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

8. Döntés az Önkormányzat tulajdonát képező Szada 2547 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről (10/2022. sz. anyagértékbecslésszerződéstervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Döntés az Önkormányzat tulajdonát képező Szada 4333/25 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről (16/2022. sz. anyagkérelembérleti szerződésértékbecslés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

10. A Szadai Meseház Kulturális Alapítvány Feladat-ellátási szerződés megkötése iránti kérelme (7/2022. sz. anyagkérelemszerződésalapító okirat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. Javaslat a szadai 534 hrsz.-ú ingatlant terhelő útszolgalmi jog megszüntetésére (8/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

12. Döntés a Várdomb utcai ingatlantulajdonosok magánerős útépítési támogatást kezdeményező szándéknyilatkozatinak befogadásáról (11/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2022. január 18.

Gelle Róbert s.k.
bizottsági elnök

 


Utoljára frissítve: 2022 január 18. 16:45