Polgrmesteri Hivatal

Rendes együttes bizottsági ülés 2020. szeptember 22-én 16.00-kor

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

 A Humánügyi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság 2020. szeptember 22-én (kedden) 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében rendes együttes nyílt és zárt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Nyílt ülés keretében

1. Az egészségügyi alapellátást végző szolgáltató szervezetek éves beszámolója ( Az egészségügyi alapellátást végző szolgáltató szervezetek éves beszámolója, 1. sz. melléklet - Védőnői beszámoló,  2a. sz. melléket - Ügyelet beszámoló,  2b. sz. melléklet - Ügyelet beszámoló 2., 2c. sz. melléklet - Ügyelet beszámoló 3.,  3. sz. melléklet - Felnőtt háziorvosi beszámoló, 4. sz. melléklet - Gyermekorvosi beszámoló, 6. sz. melléklet - Fogorvosi beszámoló,  7. sz. melléklet - Iskolaorvos beszámoló)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. A Régió Plusz Média Kft.-vel fennálló szolgáltatói szerződés szerinti Szadáról leadott műsorszámok időpontjairól, tartalmáról és témájáról szóló 2020. I. félévi beszámoló (88/2020. sz. anyagbeszámolótudósításokképújság)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. A Szociális Alapszolgáltató Központ beszámolója a 2019. évi szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásáról (82/2020. sz. anyagmelléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Beszámoló az óvodai 2019/2020-as nevelési év tapasztalatairól, valamint tájékoztató a 2020/2021-es nevelési év kezdéséről (85/2020. sz. anyagbeszámolómunkaterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. A Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde Ady Endre u. 2. sz. alatti telephelyén működő mini bölcsőde szakmai programjának elfogadása (91/2020. sz. anyagszakmai program)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Szada Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjének beszámolója a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről (95/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata (89/2020. sz. anyagszmsz)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Polgármesteri tájékoztatás a település bejárásának tapasztalatairól, valamint folyamatban lévő beruházásokról (96/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Szada Nagyközség Önkormányzat 2019-2024 időszakra szóló Gazdasági Programjának elfogadása (94/2020. sz. anyaggazdasági program)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. Beszámoló a 2020. évi költségvetés első féléves teljesítéséről (86/2020. sz. anyagkimutatás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet II. sz. módosítása (87/2020. sz. anyagrendelet-módosításköltségvetés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

12. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok rekreációs célú földhasználatra történő kijelölése, valamint a fölhasználati díj mértékének meghatározása (92/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

13. Az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásáról és hatásköreinek átruházásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (83/2020. sz. anyagmelléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

14. Döntés az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti feladat-ellátás tekintetében az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel történő további együttműködési szándékról (97/2020. sz. anyagGödöllő megkereséseÜgyeleti szerződés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

15. Döntés a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat” 2021. évi fordulójához való csatlakozásról és az ösztöndíj 2021. évi támogatási összegének meghatározásáról (84/2020. sz. anyag, lebonyolítási ütemterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Zárt ülés keretében a Pénzügyi Bizottság és a Humánügyi Bizottság tárgyalja:

16. Döntés a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár vezetője munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetési kérelme ügyében, egyben döntés az intézményvezetői pályázat kiírásáról (Z/93/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Zárt ülés keretében a Humánügyi Bizottság tárgyalja:

17. Döntés rendkívüli települési támogatás iránti kérelem ügyében (Z/1/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Boros Gábor HB-elnök

 S z a d a, 2020. szeptember 17.

Boros Gábor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnök


Utoljára frissítve: 2020 szeptember 23. 12:23