Polgrmesteri Hivatal

Rendes képviselő-testületi ülés 2021. szeptember 30-án, 16.00 órakor

TERVEZETT NAPIRENDEK:

Nyilvános ülés keretében

Napirend előtti időkeretben

- Napirend előtti felszólalások
- Polgármester beszámolója a két ülés közötti eseményekről (meghívóval közreadott anyag)

 MUNKATERV SZERINT

 1. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, benne a Veresegyházi Rendőrőrs és a helyi körzeti megbízott, a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, valamint a Szadai Polgárőr Egyesület 2020. évi beszámolója (105/2021. sz. anyag, Rendőrőrs-beszámolóPolgárőrség-beszámolóTűzoltóság_beszámoló)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 2. A Régió Plusz Tv-t működtető Szabadi Attila szolgáltatóval fennálló Szolgáltatói szerződés szerinti, Szadáról leadott műsorszámok időpontjairól, tartalmáról és témájáról szóló 2021. I. félévi beszámoló (116/2021. sz. anyagszolgáltatási szerződésbeszámoló)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 3. Az egészségügyi alapellátást végző szolgáltató szervezetek éves beszámolója (112/2021. sz. anyagvédőnőkorvosi ügyeletDr. Ács TamásDr. Balázs ReginaDr. Dobos VadimDr. Takács László, Dr. Gál Katalin)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 4. Beszámoló az óvodai 2020/2021-es nevelési év tapasztalatairól, valamint tájékoztató a 2021/2022-es nevelési év kezdéséről (97/2021. sz. anyagvezetői beszámolómunkaterv)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 5. A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (98/2021. sz. anyag,SzMSz_tervezet)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 6. A 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésével kapcsolatos önkormányzati vélemény (99/2021. sz. anyag)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 7. Szada Nagyközség Önkormányzat gazdálkodásának 2021. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató (111/2021. sz. anyagféléves gazdálkodási beszámoló)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 8. Csatlakozás a „BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” 2022. évi fordulójához (113/2021. sz. anyagütemterv)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

RENDELET-ALKOTÁSOK

 1. Helyi rendeletekkel kapcsolatos jogharmonizációs feladatok (94/2021. sz. anyagfüggelékmelléklet1melléklet2Amelléklet2Bmelléklet3A, melléklet3Bmelléklet4Amelléklet4Bmelléklet5A, melléklet5Bmelléklet6Amelléklet6B)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 2. Javaslat az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 18/2020.(IX.4.) önkormányzati rendelet módosítására (Meghívóval egyidejűleg közreadott 117/2021. sz. anyag)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 3. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 6/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet II. számú módosítása (95/2021. sz. anyagmellékletrendelettervezet)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 4. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet újra-alkotására (96/2021. sz. anyagmelléklet1melléklet2rendelettervezet)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 5. Szada településnév felvételéről, használatáról és hasznosításáról, valamint Szada Nagyközség jelképeiről és azok használatáról szóló rendeletek megalkotása (101/2021. sz. anyagnévhasználat_rendelettervezetzászlóhasználat_rendelettervezet)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

 1. Szada 3487/1 hrsz-ú ingatlan (adótorony) vételi ajánlata (109/2021. sz. anyagmelléklet1melléklet2melléklet3)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 1. Vételi ajánlat a Szada 1137 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra (110/2021. sz. anyag)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (93/2021. sz. anyag)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 3. Szada belterület 3631 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan részleges kisajátítása (104/2021. sz. anyag)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 4. Szada belterület 3631 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan részleges kisajátítása (104/2021. sz. anyag)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 5. Tervezői javaslat Szada belterület 806/1 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos HÉSZ által előírt építési tilalom részleges feloldása ügyében (106/2021. sz. anyag)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 6. Tervezői javaslat Szada belterület 4329 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos HÉSZ által előírt út szabályozásával kapcsolatban (107/2021. sz. anyag)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 1. Önkormányzati nyilatkozat a Szada külterület 068/60 és 068/61 helyrajzi számú ingatlanok – a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján történő - belterületbe vonásához (100/2021. sz. anyag)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 2. Szada zártkert 1251/9, 1251/10, 1251/20, 1251/21 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes területhasználat biztosítása, közfeladat ellátás keretében zöldterület kezelésére (102/2021. sz. anyag)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 3. Szada belterület 2972, 2973 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes területhasználat biztosítása, közfeladat ellátás keretében zöldterület kezelésére (103/2021. sz. anyag)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

 4. Szada belterület 451/5 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan megvételre történő felajánlása (108/2021. sz. anyag)
  Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Zárt ülés keretében

 1. R.K. egyezségi ajánlata (kártérítés megfizetése iránti perben) (Z/115/2021. sz. anyag)

         Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy az ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

S z a d a, 2021. szeptember 22.

Pintér Lajos
polgármester

 


Utoljára frissítve: 2021 október 01. 10:25

Szada 2023 05 Takaros Porta A3