Polgrmesteri Hivatal

Rendes képviselő-testületi ülés 2022. április 28-án, 16.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.) 2022. április 28. napján (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő rendes nyilvános ülésére

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS KERETÉBEN:

Napirend előtti időkeretben
- Napirend előtti felszólalások
Polgármester beszámolója a két ülés közötti eseményekről
- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (60/2022. sz. anyag)
- Helyi kitüntetések adományozására érkezett javaslat utólagos elbírálása - sürgősségi indítvány (S/1-Z/61/2022.)  
- A Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/00007-1/2022. sz. törvényességi felhívása és tervezői javaslat a Szada 806/1 hrsz.-ú ingatlan építési tilalma ügyében - sürgősségi indítvány (S/2-62/2022., melléklet
- Döntés a Szada 4555/1 és 4555/2 hrsz-ú ingatlanok Szabályozási tervének módosításával kapcsolatosan - sürgősségi indítvány (S/3-64/2022., melléklet1, melléklet2, melléklet3)   

MUNKATERV SZERINT

1. Az Önkormányzat 2021.évi költségvetésről szóló 6/2021.(II.11) önkormányzati rendelet IV. számú módosítása (56/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Beszámoló az Önkormányzat 2019-2024 évekre szóló Gazdasági programja megvalósításának félidős tapasztalatairól (58/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

3. A települési térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére beérkezett ajánlatok elbírálása (52/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. A település utcanévtábláinak elkészíttetésére beérkezett ajánlatok elbírálása (53/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

5. Döntés az Önkormányzat tulajdonát képező Szada 4333/26 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről (54/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Összesített véleménylap

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy az ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2022. április 21.

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2022 április 28. 10:43

Szada 2023 05 Takaros Porta A3