Polgrmesteri Hivatal

Rendes képviselő-testületi ülés 2022. február 24-én, 16.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.)

2022. február 24. napján (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő

rendes nyilvános és zárt ülésére

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS KERETÉBEN:

Napirend előtti időkeretben

- Napirend előtti felszólalások

Polgármester beszámolója a két ülés közötti eseményekről

-  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (26/2022. sz. anyag)

- Szada Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló, Szada, 4307/4, 4307/7, 4307/12 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének lehetőségei - sürgősségi indítvány - (S/2-33/2022. anyag, pályázati felhívás, formanyomtatvány, átláthatósági nyilatkozat)

MUNKATERV SZERINT

1. Beszámoló a 2021. évben önkormányzati támogatásban részesített személyek, szervezetek és intézmények támogatási összegeinek felhasználásáról (20/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására (21/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Tájékoztató a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről (22/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Javaslat – a belterületi utcák műszaki adatai alapján - Szada Nagyközség úthálózata középtávú fejlesztésének és fenntartásának Megvalósítási Terve és forgalomszabályozási terve szükség szerinti felülvizsgálatának szempontjaira, megvalósításának 2022. évi ütem- és költségtervére, valamint a Gazdasági Programból adódóan szükséges tervdokumentációk elkészítésére (23/2022. sz. anyag, megvalósítási terv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Javaslat a 2022/2023-as nevelési év óvodai beiratkozásainak időpontjára (24/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. A Régió Plusz Tv-t működtető Szabadi Attila szolgáltatóval fennálló Szolgáltatói szerződés szerinti, Szadáról leadott műsorszámok időpontjairól, tartalmáról és témájáról szóló 2021. II. félévi beszámoló (28/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

RENDELETALKOTÁSOK

7. Rendelet-tervezet a 2021. évi költségvetés III. módosításáról (18/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezete (II. verzió) (19/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Rendelet-tervezet változtatási tilalom elrendeléséről (27/2022. sz. anyag, térkép, rendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

10. Nem lakáscélú helyiségek (üzlethelyiségek, árusítóhelyek) bérletre vonatkozó díjtételek felülvizsgálata és a Szadai piac üzemeltetési szabályzatának módosítása (29/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. A Pest Megyei Kormányhivatal ügysegédi megállapodás-tervezetének jóváhagyása (S/1-32/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:

1. Önkormányzati teendők és hatósági határozat-hozatal a magánerős útépítései érdekeltségi hozzájárulások utólagos megfizettetésére (Z/14/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Összesített véleménylap

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy az ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

 

Szada, 2022. február 16.

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2022 március 24. 09:49