Polgrmesteri Hivatal

Rendes képviselő-testületi ülés 2022. július 14-én, 16.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.)
2022. július14. napján (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő rendes nyilvánosülésére

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS KERETÉBEN:

Napirend előtti időkeretben

  • Napirend előtti felszólalások

  • Polgármester beszámolója a két ülés közötti eseményekről (Meghívóval közreadott anyag)

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (90/2022. sz. anyag)

  • Javaslat a Szada Nova NKft. részére az Önkormányzat által biztosított egyes pénzügyi források közötti átcsoportosításokra - sürgősségi indítvány (S/1-92/2022. sz. anyag)

MUNKATERV SZERINT

 1.    Tájékoztató a Székely Bertalan Általános Iskola 2021/2022. tanévének tapasztalatairól (86/2022. sz. anyag / melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2.    Beszámolók a helyi lapkiadó és a regionális műsorszolgáltató 2022. évi részidős tevékenységeiről (87/2022. sz. anyag / melléklet 1 / melléklet2 / melléklet 3 / melléklet 4 / melléklet 5 )
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3.    Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről, továbbá javaslat az Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciójának tartalmára és 2022/2023. évi Feladattervére (88/2022. sz. anyag / melléklet 1 / melléklet 2/ melléklet 3/ melléklet4)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

4.    Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesületének székhely-bejegyzés iránti kérelme (89/2022. sz. anyag / melléklet 1 / melléklet 2 )
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5.    Felügyelőbizottsági tag választása a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban, Alapító Okirat módosítás(91/2022. sz. anyag/ melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy az ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzétehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

 Szada, 2022. július 8.

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2022 július 13. 13:53