Polgrmesteri Hivatal

Rendes képviselő-testületi ülés 2022. június 23-án, 16.00 órakor

M E G H Í V Ó 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.) 2022. június 23. napján (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő rendes nyilvános ülésére.

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 NYILVÁNOS ÜLÉS KERETÉBEN:

Napirend előtti időkeretben

-  Napirend előtti felszólalások
-  Polgármester beszámolója a két ülés közötti eseményekről
-  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (80/2022. sz. anyag)

MUNKATERV SZERINT

1. Helyi rendeletekkel kapcsolatos jogharmonizációs feladatok (78/2022. sz. anyaghatályos rendeletek jegyzékeönkr. rendelet A közterülethasználat rendjének szabályozásáról szóló önk. rendelet módosításáról)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

2. Beszámoló a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság erdészeti szakirányú feladatainak 2021. évben történő ellátásáról (69/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. A település utcanévtábláinak elkészíttetésére beérkezett ajánlatok elbírálása (81/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

4. Szada Ipari Park Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolási eljárásának befejezése (84/2022. sz. anyag, bevallás, eredménykimutatás, vagyonfelosztási javaslat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:

1. A Szada Nova Közhasznú Nonprofit Korlátolt felelősségű társaság ügyvezetői állására beérkező pályázatok elbírálása (Z/85/2022. sz. anyag – június 22-i pályázatbontás után közreadni tervezett anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Összesített véleménylap
Összesített véleménylap melléklet

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy az ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2022. június 17.

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2022 június 16. 16:05