Polgrmesteri Hivatal

Rendes képviselő-testületi ülés 2023. január 26-án, 16.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.) 2023. január 26. napján (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő rendes nyilvános ülésére.

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS KERETÉBEN:

Napirend előtti időkeretben

-  Napirend előtti felszólalások

Polgármester beszámolója a két ülés közötti eseményekről

-  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (10/2023. sz. anyag)

Nyilvános ülés keretében

MUNKATERV SZERINT

1. A hatályos Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció (kétévenkénti) felülvizsgálata (1/2023. sz. anyagSzociális Szolgáltatástervezési Koncepció)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Szada Nagyközség Önkormányzat 2022-2024. évi Környezetvédelmi Programja tervezetének véglegesítése (2/2023. sz. anyagSzada Nagyközség Környezetvédelmi ProgramjaFenntarthatósági Értékelő RendszerKörnyezeti Információ RendszerGMO-mentes települések_csatlakozásvéleményezés, )
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Döntés a 2020-2023. évi játszótér-fejlesztési ütemtervből adódó 2023. évi feladatokról, a játszótéri helyszínekről és a költségvetési fedezetről (3/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Tájékoztatás a Tájház 2023. évi programtervéről és költségvetés-tervezetéről (4/2023. sz. anyagéves programterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. A polgármester 2023. évi szabadságolási terve (5/2023. sz. anyagszabadságolási ütemterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Szada Nagyközség Önkormányzat 2023. évi Közfoglalkoztatási Terve (6/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Döntés a regisztrált helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását célzó 2023. évi pályázatok kiírásáról (7/2023. sz. anyagpályázati felhívás civil szervezetekpályázati felhívás sport egyesületekpályázati felhívás helyi egyesületek)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Rendelet-tervezetek a helyi kötelező közszolgáltatásként biztosított köz- és szociális étkeztetés térítési díjainak felülvizsgálata alapján azok 2023. február 1.-től történő módosítására, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak szabályozására (8/2023. sz. anyagrendeletjavaslatnormaszámításszociális ellátás rendelet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. A 2023. évi költségvetés tervezete - I. verzió (9/2023. sz. anyagköltségvetés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

10. Döntés Szada külterület 0149/2, 0149/3 és 0149/7 helyrajzi számú ingatlanok – a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján történő - belterületbe vonásához (11/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. Döntés a Szada, 4333/3 hrsz. ingatlan eladási ajánlatáról (12/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Zárt ülés keretében

1. Döntés a Szada, 4378 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt zártkörű (meghívásos) pályázatra érkező ajánlatok elbírálásáról (Z/13/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

ÖSSZESÍTETT VÉLEMÉNYLAP

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2023. január 20.

Pintér Lajos
polgármester


Utoljára frissítve: 2023 január 25. 10:36