Polgrmesteri Hivatal

Rendkívüli bizottsági ülés 2020. július 23-án 17.30 órakor

Tisztelt Bizottsági Tag! Tisztelt Képviselők!

A Pénzügyi Bizottság 2020. július 23-án (csütörtökön) 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében rendkívüli nyílt és zárt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pont:

 Nyílt ülés keretében:

 1. Döntés közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton történő indulásról, valamint a pályázati önerő biztosításáról, illetve ezzel összefüggésben a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (69/2020. sz. anyag1. sz. melléklet2. sz. melléklet3. sz. melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. A települési forráskataszter elkészítésére kiírt ajánlattételi felhívásra érkezett ajánlatok elbírálása (70/2020. sz. anyag).
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Döntés a Szada belterület 4333/12, 4333/18, 4333/19, 4333/20, 4333/21 és 4333/24 helyrajzi számú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, valamint a helyi építési szabályzat módosítására irányuló tárgyalásos eljárás megindításáról (72/2020. sz. anyag1. sz. melléklet2. sz. melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Döntés az Életfa a gyermekekért Alapítvány támogatási kérelme ügyében (73/2020. sz. anyagmelléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Szada település középtávú úthálózat fejlesztési és megvalósítási tervének elfogadása (74/2020. sz. anyag1. sz. melléklet2. sz. melléklet3. sz. melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Zárt ülés keretében:

6. Döntés a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde vezetőjének közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetési kérelme ügyében elbírálása (Z/71/2020. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester


S z a d a, 2020. július 8.

Gelle Róbert
bizottság elnöke s.k.

Sürgősségi indítvány keretében

Döntés a Jókai utca útburkolatának felújítási munkálataira kötött vállalkozási szerződésben szereplő többletmunka költség felhasználásáról, valamint pótmunka megrendeléséről (75/2020.  sz. előterjesztés, melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos


Utoljára frissítve: 2020 július 21. 15:28

2022 07 Szadai Piac Szuletesnap Web