Polgrmesteri Hivatal

Rendkívüli együttes bizottsági ülés 2020. szeptember 3-án 16.15-kor

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

A Humánügyi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság 2020. szeptember 3-án (csütörtökön) 16.15 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében rendkívüli együttes nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

1.    A településen található játszóterek továbbfejlesztési és kialakítási koncepciója (76/2020. sz. anyag, 1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet, 3. sz. melléklet, 4. sz. melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

2.    Javaslat új közterület-felügyelet működési feltételeinek biztosítására, valamint a működést szabályozó rendelet elfogadására (77/2020. sz. anyag, 1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3.    Döntés a települési piac nyitásával, valamint üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról, egyben az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása (78/2020. sz. anyag, 1/A. sz. melléklet, 1/B. sz. melléklet, 2. sz. melléklet, 3. sz. melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4.    A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 9/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (79/2020. sz. anyag, melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5.    Az útépítési alapról szóló 6/2013. (VII. 4.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (80/2020. sz. anyag, melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

S z a d a, 2020. augusztus 28.

Boros Gábor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.

bizottsági elnök


Utoljára frissítve: 2020 szeptember 02. 00:14

Mikulasv2