Polgrmesteri Hivatal

Rendkívüli együttes bizottsági ülés 2021. augusztus 19-én, 8.00 órakor

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

 A Pénzügyi Bizottság, valamint Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2021. augusztus 19-én (csütörtökön) 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében rendkívüli együttes nyílt és zárt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 Tervezett napirendi pontok:

Nyílt ülés keretében:

1. Szada Nova Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. pótelőirányzat iránti kérelme, útjavítási, karbantartási kerete növelésére (91/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2.  Szada Nagyközség Önkormányzat 2021. évi útprogramjával összefüggő előirányzat-átcsoportosítási javaslatok (92/2021. sz. anyagmelléklet1melléklet2)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Zárt ülés keretében:

3. Szada, 4307/11 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett vételi ajánlatok elbírálása (Z/76/A/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Szada Ipari Park Településfejlesztési Nonprofit Kft jogutód nélküli, végelszámolási eljárásban történő megszűntetése (Z/88/A/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester


Utoljára frissítve: 2021 augusztus 23. 11:20