Polgrmesteri Hivatal

Rendkívüli együttes bizottsági ülés 2021. július 8-án 18.00-kor

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

A Humánügyi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság 2021. július 8-án (csütörtökön) 18.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében rendkívüli együttes nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 

Az együttes bizottsági ülés azért került kitűzésre a fenti időpontban, hogy a szabadságolásokhoz igazodva a bizottságok határozatképessége biztosítható legyen.

Tervezett napirendi pontok:

1. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke állandó helyettesének megválasztása

2. A bizottságok ügyrendjeinek megtárgyalása és elfogadása

3. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 18/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete módosítása (80/2020. sz. anyag, rendelettervezet, településkép védelméről egységes tervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Szada 085 hrsz. kivett közút elnevezése (81/2020. sz. anyag, függelék)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Együttműködési szándéknyilatkozat baptista óvoda alapításához (82/2020. sz. anyag, 1_melléklet, 2_melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

6. Településfejlesztési Koncepció tervezete (83/2020. sz. anyag, Településfejlesztési Koncepció)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. 2021. augusztus 20-án megrendezésre kerülő Szent István napi mulatság programjának és költségvetésének elfogadása (84/2020. sz. anyag, melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

S z a d a, 2021. június 28.

Boros Gábor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnök

 


Utoljára frissítve: 2021 július 05. 10:47