Polgrmesteri Hivatal

Rendkívüli együttes bizottsági ülés 2022. január 12-én, 17.00-kor

M E G H Í V Ó

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

A Humánügyi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2022. január 12.-én (szerdán) 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében rendkívüli együttes nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pont:

Szerződés-tervezet az Önkormányzat tulajdonát képező 4423/7 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására, és önkormányzati nyilatkozatok a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió óvodaépítési pályázatához (15/2022. sz. anyag, együttműködési megállapodás, használatbaadási szerződés,nyilatkozatok)

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Szada, 2022. január 11.

Boros Gábor elnök s.k.
Gelle Róbert elnök s.k.
Rezsabek Tamás elnök s.k.

 

                                                          


Utoljára frissítve: 2022 január 11. 15:44