Polgrmesteri Hivatal

Rendkívüli képviselő-testületi ülés 2021. december 20., 17.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.)

2021. december 20. napján (hétfőn) 17 órakor kezdődő

rendkívüli nyilvános ülésére

TERVEZETT NAPIREND:

Döntés a TOP-Plusz Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése és Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásokra támogatási kérelmek benyújtásáról (149/2021. sz. anyagárajánlat1,árajánlat2,árajánlat3)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

A rendkívüli ülés összehívásának indoka: a pályázati határidők csupán abban az esetben tarthatóak, amennyiben a Képviselő-testület még 2021-ben döntést hoz az előterjesztett határozati javaslatokról.

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy az ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2021. december 17.

 Pintér Lajos
polgármester


Utoljára frissítve: 2021 december 19. 10:01

Szada 2023 05 Takaros Porta A3