Polgrmesteri Hivatal

Rendkívüli képviselő-testületi ülés 2021. július 29-én, 8.00 órakor

Tisztelt Képviselő! Tisztelt Meghívott!

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt és zárt ülést tart 2021. július 29-én (csütörtökön) 8.30 órakor a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben

Napirend előtti felszólalások

Tervezett napirendi pontok:

1. Az önkormányzati tulajdonú, Szada belterület 4570/1 helyrajzi számú ingatlan vételére irányuló kérelem elbírálása (86/2021. sz. anyagmelléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2.  Szada belterület 806/1 helyrajzi számú ingatlan beépíthetőségére irányuló kérelem elbírálása (87/2021. sz. anyagkérelemtájékoztatás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Rendelet-tervezet az önkormányzati képviselők és a képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak járó tiszteletdíjról szóló 20/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata alapján (89/2021. sz. anyagmellékletrendelet-tervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Szadai Piac pótberuházásához szükséges költségvetési forrás iránti kérelem (90/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Zárt ülés keretében:

5. Szada Ipari Park Településfejlesztési Nonprofit Kft 2021. évi üzleti terve, valamint a Kft. ügyvezetőjének tisztségről való lemondása (Z/88/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

S z a d a, 2021. július 26.

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2021 július 27. 12:26