Polgrmesteri Hivatal

Rendkívüli képviselő-testületi ülés 2022. augusztus 9-én, 09.00 órakor

Tisztelt Képviselő! Tisztelt Meghívott!

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.) 2022. augusztus 9. napján (kedden) 9.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános ülésére

Napirend előtti időkeretben

  • Képviselői eskütétel

    TERVEZETT NAPIRENDEK: 

1.    Településrendezési eszközök tervezetei (TSZT, HÉSZ, SZT)(93/2022. sz. anyag, Településrendezési eszközök felülvizsgálata, rendelettervezet, Szada településszerkezeti terve, Szada szabályozási terve, tervezett közlekedési hálózat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

2.    Javaslat a Képviselő-testület állandó bizottságai személyi összetételének módosítására (94/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

  • a napirend megtárgyalását követően bizottsági külső tagok eskütétele

 3.    Javaslat a Földvár-Várdomb-Berek utca-szakaszokvégleges csapadékvíz-elvezetését biztosító csatornaépítés és árokburkolás terveztetésének és kivitelezésének módjára, várható költségeire, valamint azok költségvetési forrásaira (104/2022.(VII.14.) KT-határozat 2./ pontja szerint) (95/2022. sz. anyag, nyilatkozat, költség összesítő_Földvár utca, költség összesítő_Berek utca, Kisfaludy, Várdombi vízelvezetés kísérőlevélAjánlati dokumentációJavaslat a Földvár, Várdombi, Berek szakaszok csapadékvíz-elvezetéséről)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

A rendkívüli ülés összehívásának indoka:

A Képviselő-testület a csapadékvíz-elvezetést biztosító Kisfaludy utcai csatornaépítés és árokburkolás terveztetésére és kivitelezésére vonatkozó javaslatothatározatában augusztus első felére ütemezte,a településrendezési eszközök tervezeteinek jóváhagyása, mint a HÉSZ határidőn belül történő felülvizsgálatának elvégzését megalapozó döntés meghozatala pedig szintén soron kívüli döntést igényel.

 Szada, 2022. július 21.

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2022 augusztus 08. 15:01