Polgrmesteri Hivatal

Rendkívüli képviselő-testületi ülés 2022. január 12-én, 17.15 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.)

2022. január 12. napján (szerda) 17.15 órakor kezdődő

rendkívüli nyilvános ülésére

TERVEZETT NAPIREND:

Szerződés-tervezet az Önkormányzat tulajdonát képező 4423/7 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására, és önkormányzati nyilatkozatok a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió óvodaépítési pályázatához (15/2022. sz. anyagegyüttműködési megállapodás, használatbaadási szerződés,nyilatkozatok)

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

A rendkívüli ülés összehívásának indoka: az előterjesztett dokumentumok elfogadása a Kérelmező pályázatának 2022. január 14-i határidőig történő beadásához szükséges

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy az ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2022. január 11.

Pintér Lajos
polgármester


Utoljára frissítve: 2022 január 11. 15:49

Szada 2023 05 Takaros Porta A3