Mff J Mretben

Rendszeres kaszálás 90 ezer négyzetméteren

A Szada Nova Nonprofit Kft. zöldfelület-kezelésikoncepció alapján, tervezetten végzi már e tevékenységét. A több részből álló feladatot folyamatosan ismertetjük. Ezek közül a kaszálás a talán legkevésbé kiszámítható a változó időjárás miatt.

2023 05 2111 Szada 17 Old

Míg az esőzések és két héttel a fűvágás után gondozatlannak tűnik a település, nyáron két hónap alatt se nő meg, esetleg kétméterenként egy szál parlagfű emelkedik. A kaszálással érintett lágy szárú növények folyamatos nyírása nagy, erősen tagolt területen fokozott kapacitást és erőforrás-felhasználást igénylő tevékenység a vegetációs időszakban. A legelterjedtebb pázsitfűfélék különösen az esős időszakban nőnek hirtelen, míg az invazív özöngyomok, például a parlagfű, a kínai keserűfű vagy a szolidágó a száraz hónapokban is fejlődik.

Ütemezett kaszálás

A fű és a gyomnövényzet állapotának monitorozása folyamatos és kidolgozandó részfeladat. Ennek jelentős részét a kézi robbanómotoros fűkaszán és a ráülős fűnyírón kívül szárzúzóval, rézsűkaszával felszerelt traktorral látják el a munkatársak. Az ütemezés a kaszálási tervtáblázat, a fűnövekedés és az időjárás figyelembevétele alapján történik. A füves területek gazdaságos, esztétikus kezelésében kiemelt jelentősége van a frekventáltság-funkció szerinti osztályozásnak. Így közelebb kerülünk az üzemeltetés tervezéséhez szükséges mennyiségi adatok meghatározásához. A felosztás szerint összesen 90 ezer négyzetméter kaszálásáról rendszeresen (évi 3–8 alkalommal) gondoskodik a Szada Nova. Mellékutakon, egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanokon csupán az inváziós növények elterjedésének megelőzését célzó kaszálás zajlik. Védett természeti területeken kezelési terv alapján történhet a kaszálás. A gyepfelületek gondozásának legfontosabb jövőbeni kihívása a gépesítés lehetőségeinek megteremtése. A szárzúzóval, rézsűkaszával, ráülős fűnyíróval gondozható felületek növekedése jelentősen csökkenti az anyagi ráfordítás mértékét, ezért a mikrodomborzat e szempontú átalakítása folyamatos feladat.

Parkfenntartás

A parkokat a fenntartás során a használat és az üzemeltetés szempontjából egy egységként kezelendő területként kell megismernünk, az elhelyezkedésük, növény- és állatviláguk, műtárgyaik állapota és egyéb hangsúlyos sajátosságaik figyelembevételével. A Szada Nova Nkft. zöldfelület-kezelési koncepciójában az alábbi területeket határozta meg park vagy parkjellegű üzemeltetési egységként: Koncz park, Székely-kert, Mélyárok park, Dobogói szabadidőpark, Szőlőhegyi szabadidőpark és a Fő tér-központ virágos és intézményi zöldfelületei.

Mivel a társaság legnagyobb dolgozói kapacitását és jelentős anyagi erőforrását igénybe vevő tevékenysége Szada zöldfelületeinek megfelelő és gazdaságos kezelése, ezért a cégvezetésnek kiemelt feladata a hatékony és tervszerű munkavégzés feltételeinek megteremtése. (Fontos hangsúlyozni, hogy a zöldfelület-kezelési tevékenység mellett a köztisztasági, építmény­karbantartási és rendezvények logisztikai feladatait is végezzük területenként.)

Kihívások

A Szada Nova NKft. parkjellegű üzemeltetési egységekkel kapcsolatos teendői:

  • Talajvizsgálat

  • Helyszínrajz közművekről, mikrodomborzatról, vízfelületekről és folyásokról, műtárgyakról (határ, építmények: kerítés, utak, térfelületek, épületek, játszótér, parkberendezési tárgyak jelölése)

  • Botanikai feltérképezés (sorfák, parkfák, díszcserjék, sövények, örökzöld cserjék, fenyők, rózsák, kúszónövények, virágos felületek, ágyások, virágtartók, kaspók, balkonládák)

  • Növényvédelmi és favédelmi kiviteli terv készítése

  • Kertészeti részleg szakmai irányításának, betanításának megszervezése

  • A munkanemek, üzemeltetési egységenkénti ütemezésének kialakítása (metszés; fakivágás, telepítés, átültetés, pótlás; öntözés; növényvédelem; fűnyírás, kaszálás, gyomlálás; takarítás, lombsöprés; műtárgyak karbantartása

  • Gépesítés lehetőségeinek kidolgozása

  • Fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatos javaslatok összegzése, tervek elkészítése

Kiültetés

A település frekventált részein elhelyezkedő ágyások, virágos felületek évelőkkel, fákkal és cserjékkel betelepítése a környezetvédelmi koncepció 3.8-as pontja és a jó hagyományok ápolásának elvárása szerint, a 2022-ben elfogadott beültetési terv alapján történt meg 2023 tavaszán, a virághagymák elültetését pedig ez év őszre terveztük be.

Boros Gábor ügyvezető


Utoljára frissítve: 2023 május 22. 16:11