Mff J Mretben

Tájékoztatás a kutak engedélyezéséről

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2024. január hó 1-től jelentősen megváltozik a háztartási talajvíz kutak szabályozása.

 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500057.tv&timeshift=20240101

A háztartási kutak szabályozása szétválik aszerint, hogy „kockázatos” vagy „kockázatmentes” területen helyezkednek-e el. Ezt a vízkészletvédelmi országtérkép ábrázolja: http://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/

(az itt rózsaszínnel jelölt területek a „kockázatos” területek)

Kutashoz

Az új szabályozás szerint 2024. január 1. után új háztartási kutak:

  • kockázatos területen bejelentéssel létesíthetők/üzemeltethetők/megszüntethetők, a bejelentést a Katasztrófavédelem felé kell megtenni,

  • kockázatmentes területen bejelentés vagy engedélyeztetés nélkül létesíthetők.

A vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területeken (ezekbe a területfoltokba tartoznak a vízbázisvédelmi védőterületek is) 2024. január hó 1. előtt — engedéllyel vagy engedély nélkül — létesített háztartási talajvíz kutak ugyancsak mindenféle engedély és bejelentés nélkül lesznek fenntarthatók. Az új, 2024. január hó 1. után építendő háztartási talajvíz kutak egyszerűsített engedélyezési feladata (hatósági bejelentési és jóváhagyási eljárás) ezeken a területeken a helyi vízügyi hatóságra, jelesül az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságra hárul. Ez utóbbiak esetében tehát csak az eljárásrend változik (egyszerűsödik), az eljáró hatóság személye nem.

A jegyzők kutakkal kapcsolatos feladata ezzel megszűnik.

Az új szabályozás szerint a 2024. január 1. előtt létesített, 50 m talpmélységet meg nem haladó, az első vízzáró réteget el nem érő háztartási kutak esetén nem szükséges bejelentés vagy engedélyeztetés, függetlenül attól, hogy kockázatos vagy kockázatmentes területen helyezkednek-e el. Emiatt vízgazdálkodási bírsággal sem jár.

Az új szabályozást jól összefoglalja a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének honlapján közzétett táblázat https://www.vizkutfurok.hu/hirek?event=47.

2023. december 31-ig továbbra is a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

– a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz-készlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

– épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

– nem gazdasági célú vízigény.

A kérelem benyújtható:

Szadai Polgármesteri Hivatal (2111 Szada, Dózsa György út 88.)

A fennmaradási- és létesítési engedélyezés: illetékmentes, míg a megszüntetés illetéke: 3.000, - Ft.

Minden egyéb vízi létesítmény esetében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Székhelye: 1081 Budapest, Dologház utca 1.

Postacím: 1443 Budapest, Pf.: 154.

E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu

Telefon: 36-1-459-24-76, 36-1-459-24-77, 36-1-459-24-60

https://katasztrofavedelem.hu/

Szada, 2023.november 17.

Tóth László s.k.
jegyző 


Utoljára frissítve: 2023 november 19. 15:24