Polgrmesteri Hivatal

Új iskolai beruházás: az önkormányzat kérésére változtak a feltételek, indulhat a közbeszerzés

Több mint 500 millió forintos kötelezettségvállalásra is számíthatott volna Szada Nagyközség Önkormányzata az új szadai iskola beruházója, a BMSK Zrt. által megküldött szerződéstervezet alapján. A beruházó szadai hatáskörbe és finanszírozásba utalta volna a környező utcák megépítését. Ez vállalhatatlan feltétel lett volna, hiszen a jövőbeli szadai utak megépítése vált volna kétségessé, akár a következő 3-4 év útfejlesztései is elmaradhattak volna. Szada Nagyközség Önkormányzata a BMSK Zrt.-n keresztül az eljáró államtitkárság felé kérelmet adott be, amely a környező utcák állami forrásból való megvalósítását célozta.

Vállalhatatlan feltételek

Minimum 500 millió forint, de rosszabb esetben akár egymilliárd forintot is felemészthetett volna Szada Nagyközség Önkormányzatának költségvetéséből az, hogy az új szadai iskola építése kapcsán az iskola beruházója, a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. a korábbi megállapodástervezete szerint szadai hatáskörbe és finanszírozásba utalta volna a környező utcák megépítését. Az ezt megelőzően közölt feltételek csupán arról szóltak, hogy az önkormányzat az iskolaépítéshez szükséges telket biztosítja, illetve gondoskodik annak közművesítéséről is. A szükséges munkálatokra az elkülönített forrás az önkormányzat rendelkezésre is áll. Mivel a környező közterületek, a Berek és az Ág utca, valamint a Varga köz fejlesztése elengedhetetlen a majdani iskola használatbavételi engedélyéhez, a megküldött tervezet miatt akár a következő 3-4 év útfejlesztései is elmaradhattak volna. Szada Nagyközség Önkormányzatának kiemelt fontosságú célja a helyi úthálózat fejlesztése, így ez a megoldás vállalhatatlan lett volna, hiszen az iskolát környező utak kiépítése egyéb, jövőbeli utak építését tette volna kétségessé, így a település egyéb részei kerültek volna hátrányos helyzetbe.  

J Iskola

Új tervezet az eredeti elvárások szerint

A kellő infrastruktúra kiépítése önerőből csak a ciklus egyéb beruházásainak – út-, játszótér- és közműépítések – felülvizsgálataival, áttervezésével és esetleges elhalasztásával járt volna, a beruházó elvárásainak az önkormányzat csupán hitel felvételével, vagy állami szerepvállalás mellett tudott volna eleget tenni. Ennek érdekében Szada Nagyközség Önkormányzata az eljáró államtitkárság felé kérelmet adott be, amely a környező utcák állami forrásból való megvalósítását célozta.

A beruházó BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. legutóbbi megállapodástervezete szerint Szada Nagyközség Önkormányzatának azt kell vállalnia, hogy a beruházással érintett ingatlan megközelítését biztosító közúthálózat (burkolt közút, járda, kerékpárút, gyalogút és ezek közvilágítása) tervezéséről és engedélyeztetéséről saját költségén gondoskodik azzal, hogy a szükséges engedélyeknek, illetve a teljeskörű kiviteli tervdokumentációnak legkésőbb 2022.04.30. napjáig rendelkezésre kell állnia. Felek szándéka továbbá, hogy a közúthálózat kivitelezéséről és az ezzel kapcsolatos finanszírozási kérdésekről külön megállapodást kötnek a későbbiekben – áll az aláírásra váró, háromoldalú, a BMSK Zrt., a Dunakeszi Tankerületi Központ és Szada Nagyközség Önkormányzata között létrejövő megállapodásban.

Szada mindent megtesz

Szada Nagyközség Önkormányzat határozott szándéka az új, nyolc tantermet és tornacsarnokot is magába foglaló szadai általános iskola megépítése. Ennek megfelelően az önkormányzat tartja magát az előzetes megállapodáshoz, amely alapján az iskolaépítéshez szükséges telket biztosítja, illetve gondoskodik annak közművesítéséről is. Szada Nagyközség Önkormányzatának célja a szadai lakosok érdekeinek képviselete, így az új szadai iskola fejlesztésének előrehaladását örvendetesnek tartja, és mindent megtesz a beruházás zökkenőmentes megvalósításért.


Utoljára frissítve: 2021 július 15. 14:46