Polgrmesteri Hivatal

Új ügyvezetőt neveztek ki a Szada Nova NKft. élére

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. június 23-án rendes testületi ülést tartott. Döntés született többek között a Szada Nova NKft. ügyvezetői munkakörére beérkezett pályázatok elbírálásáról, helyi rendeletekkel kapcsolatos jogharmonizációs feladatok meghatározásáról, valamint a település utcanévtábláinak elkészíttetésére beérkezett ajánlatokat elbírálásáról is.

Img 7960

Boros Gábor a Szada Nova NKft. új ügyvezetője

A Szada Nova Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság volt ügyvezetője, Illés Szabolcs munkaviszonya 2022. június 16. nappal megszűnt. Az így létrejött betöltetlen munkakörre az Önkormányzat pályázatot írt ki. A megadott beadási határidőig 2 db pályázat érkezett, de közülük az egyik nem mindenben felelt meg a pályázati kiírás feltételeinek. A munkakörre beérkezett másik, Boros Gábor, Szada Nagyközség Önkormányzat jelenlegi képviselője által benyújtott pályázat eleget tett a pályázati feltételeknek és a pályázat elbírálásánál előnyt jelentőnek megjelölt szempontoknak is megfelelt, így e pályázó meghallgatása is megtörtént. Mindezek alapján a Képviselő-testületi – mint az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság taggyűlés hatáskörének gyakorlója – úgy határozott, hogy 2022. június 27-től öt éves határozott időtartamra a Szada Nova NKft. ügyvezetőjének Boros Gábor szadai lakost nevezi ki.

Helyi rendeletekkel kapcsolatos jogharmonizációs feladatokat határoztak meg

A Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet előírása szerint a hatályos helyi rendeleteket önkormányzati ciklusonként legalább egyszer felül kell vizsgálni. A korábbi önkormányzati ciklusok évtizedeiben szembeötlően elhanyagolt jogharmonizációs teendők, múltbéli szakmai mulasztások miatt a jelen ciklusban történő felülvizsgálat a tavalyi évben az átlagosnál lényegesen nagyobb feladatmennyiséget jelentett, amelynek több lépcsőben tett eleget az Önkormányzat. Egyidejűleg a Képviselő-testület Éves Munkaterve a 2022. júniusi testületi ülés napirendjeként rögzítette az újabb rendelet-felülvizsgálatok feladatát, amelyet célszerű a jövőben is évente ismétlődő napirendként meghatározni.

A mostani jegyzői előterjesztés alapján a Képviselő-testület – két helyi rendelet aktualizáló módosításán túl - úgy határozott, hogy az őszi ülésszakban szeptemberre készüljön előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról, októberre a díszpolgári cím, valamint „Szadáért” kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet, valamint a közterületek elnevezéséről, átnevezéséről, az ingatlanok házszámozásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról, majd a novemberi ülésre az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

Img 7965

Elfogadták a Szada Nova NKft. erdészeti beszámolóját

Szada Nagyközség Önkormányzatának 30 hektár erdőterülete van. Az erdőgazdálkodási feladatok ellátására is hivatott Szada Nova NKft. a kitermeléseket a lehető leghosszabb időre szakaszolta be, a kitermelési ütemezéssel törekedett arra, hogy az erdők folyamatosan megújuljanak.  Erdősítési hátraléka nincsen, az erdőfelújítási feladatokat vegetációs időn kívül végezte, így az erdőfelújítást a költségkímélőbb módon tudta végrehajtani. Az Önkormányzat erdészeti szakirányú feladatait a Szada Nova NKft. 2021-ben is egy erdőmérnök bevonásával látta el. Az eltelt időszakban a szakhatóságok semmiféle kifogást nem emeltek az erdészeti tevékenység miatt. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szada Nova NKft. 2021. évben végzett erdészeti szakirányú feladatok ellátásával kapcsolatos beszámolóját tudomásul vette.

 Elbírálták a település utcanévtábláinak elkészíttetésére beérkezett ajánlatokat

Szada Nagyközség közigazgatási területén idén februárban a közterület-felügyelők bejárták a települést és felmérték a településen a hiányzó utcanévtáblák számát. Megállapították, hogy összesen 573 db utcanév tábla kihelyezésével maradt adós a korábbi ciklusokban az Önkormányzat, noha a közterületek elnevezéséről, átnevezéséről, az ingatlanok házszámozásáról szóló önkormányzati rendelet szerint a közterületi utcanévtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata. Előírás az is, hogy az utcák névtábláit jól látható, az eligazodást, tájékoztatást jól segítő helyeken, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni. Ennek megfelelően az új utcanévtáblák kihelyezése abszolút indokolt, ráadásul az egységes településkép kialakítása mellett hosszú távon segíti a mindennapi tájékozódást, többek között a postások, a mentőszolgálat munkatársai, valamint a tűzoltók számára is.

Az áprilisi bizottsági ülésen a tagok több bemutató darabot is megvizsgáltak, majd több műszaki jellemzőt szem előtt tartva a modernebb, az időjárási viszontagságoknak jobban ellenálló, és nem utolsó sorban az olcsóbb műanyag kivitel mellett döntöttek. A korábbi ajánlatok ismeretében így a már konkretizált műszaki tartalomra kért újabb árajánlatokat az Önkormányzat 5 gyártótól 573 db tábla legyártására.

A Képviselő-testület - figyelembe véve az ajánlati árakat, a kivitel minőségét és a várható élettartamot is – végül úgy határozott, hogy a település utcanévtábláinak elkészítésére a Csikós István egyéni vállalkozó által benyújtott ajánlatot minősíti a Beszerzési Szabályzat szerint az összességében legelőnyösebb ajánlatnak, s így nyertes ajánlattevőnek. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert bruttó 1.719.000 forint összegű szerződés elkészíttetésére és annak Önkormányzat nevében történő aláírására.

A Képviselő-testület nyilvános, majd zárt ülésén összesen 7 határozat és 2 rendelet született.


Utoljára frissítve: 2022 június 23. 17:08