Polgrmesteri Hivatal

Zárt homlokzatot kap az új Piac épülete - Veszélyhelyzetben meghozott fontosabb polgármesteri döntések

A vészhelyzetre való tekintettel Szadán márciusban és áprilisban a bizottsági és a testületi ülések is elmaradtak, mert november 4-től Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdettek ki. Pintér Lajos polgármester a határozatokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a képviselő-testületnek megküldte, és így hozta meg a 2021. március 16-án és 2021. április 9-én a beterjesztett napirendekről a végső döntéseit.

Pályázatot adnak be a Jókai köz felújítására

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat segítségével a Jókai köz, Jókai utca és Béke utca közötti 367 m hosszú szakaszának felújítását valósítanák meg. Ehhez a beruházási költség 50 %-ának megfelelő bruttó 20 millió Ft vissza nem térítendő támogatást vennének igénybe. A polgármester a pályázati kiírásnak megfelelő saját erőt, bruttó 25 millió 459 ezer Ft-ot, a 2021. évi költségvetés általános tartaléka terhére – 2022-ben történő megvalósítás esetén a 2022. évi költségvetésében – biztosítja.  A beruházás tervezett költségbecslése 45 millió 459 ezer Ft.

Zárt homlokzatot kap az új Piac épülete

Eredetileg az épületen belül üzlethelyiségeket és egy nyitott csarnokot terveztek. A kivitelezés ennek megfelelően készült el. Felmerült azonban az igény, hogy az épület jobb hasznosíthatósága, a csarnok komfortosabbá tétele, valamint vagyonvédelmi szempontok miatt is, érdemes lenne három oldalról üvegfallal lezárni a nyitott részeket. A pályázatot lebonyolító Magyar Államkincstár nem zárkózott el az átalakítástól. Állásfoglalásukban azt írták, hogy „A változásnak elviekben nem látják akadályát, ugyanakkor a támogatási szerződést szükséges módosítani, mert vélhetően nő a projekt költségvetése.”  A munkálatok elvégzésére 3 db árajánlatot kértek, a legkedvezőbbet, 10 millió 220 ezer Ft értékben a PMG Építőipari Kft. adta. Az átalakítást 2021. július 15-ig kell a nyertesnek elvégeznie.

Többletforrást biztosít az önkormányzat az Erdő, a Panoráma és a Boncsoki utca útépítéséhez

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 23-án döntött arról, hogy öt utcában (Erdő, Panoráma, Boncsoki, Hajnal, Dombos) szilárd burkolatú utat épít. 2020. végén a Hajnal és Dombos utca az érdekelt lakosság által megfizetett útépítési érdekeltségi hozzájárulásból, valamint önkormányzati költségvetési forrásból megvalósult. A fennmaradó három utca műszaki tervezése megtörtént. Az útprogram koordinálásával megbízott Illés Szabolcs, a Szada Nova Nonprofi t Kft. ügyvezetője a megvalósulási terv felülvizsgálatát követően az új műszaki tartalom miatt kérelmezte a költségek megemelését. A többletköltséget önkormányzati forrásból biztosítanák. A polgármesteri határozattal biztosított eredeti költségbecslés alapján meghatározott pénzeszközön túl a beruházásra még 40 millió 500 ezer forintot csoportosítanak át az önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartalékkeretéből.

Határoztak a civil szervezetek 2021. évi támogatásáról

A civil szervezetek 2020-as beszámolóinak elfogadása után megtörtént a 2021-es évre beadott pályázatok elbírálása is, melynek eredményeiről a polgármesteri hivatal minden érintettet értesített. Összesen 12 kérelmet támogattak és 4 800 000 Ft-ot osztottak szét a pályázók között. A Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesülete, a SzadaFeszt Közösségszépítő Egyesület és a Tábor Alapítvány több pályázatot is beadott.

Pályázó neve

 Támogatási összeg 

Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesülete

            250 000 Ft

Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesülete

            100 000 Ft

SzadaFeszt Közösségszépítő Egyesület

            500 000 Ft

SzadaFeszt Közösségszépítő Egyesület

            250 000 Ft

SzadaFeszt Közösségszépítő Egyesület

              50 000 Ft

Szadai Kiskert Tulajdonosok Szőlészeti és Borászati Egyesület

            500 000 Ft

Szadai Czibere Hagyományőrző Egyesület

         1 900 000 Ft

Tábor Alapítvány

            428 200 Ft

Tábor Alapítvány

            130 000 Ft

Tábor Alapítvány

              50 000 Ft

Tábor Alapítvány

            215 000 Ft

MBSZ Mesekuckó Bölcsőde Nonprofit Közhasznú Kft.

            426 800 Ft

Ugyanakkor Szada Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetése egyes kiemelt civil szervezeteknek az alábbi keretösszegeket biztosítja:

Sportegyesület

4 800 000 Ft

Polgárőrség

4 500 000 Ft

Kulturális Alapítvány Szadáért (Tájház)

6 700 000 Ft

Szada Nagyközség polgármestere a Baptista Egyház támogatási kérelmére az Egyházak részére 4.000.000 Ft támogatást biztosított.

A Vadvirág, a Szőlőhegyi, a Gesztenyefa és az Ezredes utcák műszaki tervdokumentációnak elkészíttetését a Szada Nova Nonprofit Kft.-re bízták

A műszaki tervdokumentáció elkészítésével azért bízták meg a Szada Nova NKft.-ét, mert a 2021. évi útprogram mindennemű megvalósítása (kivitelezés, műszaki tervezés és műszaki ellenőrzésre vonatkozó beszerzési eljárások lefolytatása, a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződések megkötése, az abban foglalt munkafolyamatok koordinálása stb.) a Kft feladata. A műszaki tervdokumentáció elkészíttetésének költségét a társaság 2021. évi költségvetése tartalmazza, a tervezői díj kifi - zetése annak terhére történik.

P.Gy


Utoljára frissítve: 2021 április 22. 10:39