Polgrmesteri Hivatal

Fókuszban az útterv

2020. június 16-án az Országgyűlés elfogadta a veszélyhelyzet megszüntetéséről és a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról szóló két törvényjavaslatot, így Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2020.06.25-én megtarthatta soron következő rendes testületi ülését a képviselők személyes részvételével.

Testuleti

Első napirendi pontban a Veresegyházi Rendőrőrs és a helyi körzeti megbízott, a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, valamint a Szadai Polgárőr Egyesület beszámolóit tárgyalta a Képviselő-testület, melyeket - megköszönve a beszámoló szervezetek tavalyi évben végzett munkáját - a Képviselő-testület el is fogadott.

Ezt követően Juhászné Bankó Erzsébet 2019-es évre vonatkozó szakmai beszámolóját és a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 2020-as éves munkatervét fogadták el a képviselők.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadását szintén jóváhagyta a Képviselő-testület.

Pintér Lajos polgármester előterjesztést nyújtott be beruházások megvalósítására. Ezek korlát kihelyezés és korlát felújítás a Dózsa György úton, valamint a Hivatalban irattározási és felújítási munkák. Az épülő piac és a minibölcsőde esetében pedig felszínre kerültek további elvégzendő feladatok, melyek költsége nem volt korábban tervezve. Egyeztetéseket követően ez nem további pénzügyi forrás hozzárendeléssel, hanem a tartalékkeret felhasználásának keretében fog megtörténni.

A szadai Képviselő-testület kiemelten fontos feladatának tekinti az úthálózat fejlesztését, ennek megfelelően határozatot hozott az úthálózat fejlesztési és megvalósítási terv elkészítéséről is.
Az útterv az alábbiakat fogja magában foglalni:

  • az egyes úthálózati elemek kategóriájának meghatározása,
  • az úthálózati elemek kiépítési technológiájának meghatározása, különös tekintettel a költséghatékony megoldások alkalmazására,
  • a már kiépített, de megfelelő állapotú vagy kiépítési paraméterű úthálózati elemek fejlesztési lehetőségeinek meghatározása,
  • az úthálózati elemek víztelenítési módjának meghatározása,
  • az úthálózati elemek kiépítésének időbeni ütemezése,
  • az egyes úthálózati elemek kiépítésének előzetes költségbecslése

Elfogadták továbbá a képviselők a 2020. évi munkaterv módosítását, azzal kiegészítve, hogy a szeptemberi testületi ülés feladatai közé beépül a településen létesíteni kívánt gyalogátkelőhely, valamint a település közigazgatási határát jelző tábla kihelyezésével összefüggő közvilágítás kiépítése tárgyú beruházásokkal kapcsolatos feladatokról szóló előterjesztés.


Utoljára frissítve: 2020 június 29. 11:27