Polgrmesteri Hivatal

Rendes képviselő-testületi ülés 2021. október 28-án, 16.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.) 2021. október 28. napján (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő rendes nyilvános ülésére.

TERVEZETT NAPIRENDEK:

Napirend előtti időkeretben

  • Napirend előtti felszólalások

  • Polgármester beszámolója a két ülés közötti eseményekről (meghívóval közreadott anyag)

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉS

1. Tájékoztató Szada Nagyközség Önkormányzat és a Szadai Polgármesteri Hivatal aktuális szerződéses állományáról, és javaslat a Hivatal és az Önkormányzat intézményei Munkamegosztási megállapodásának felülvizsgálatára (119/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

2. Szada Kulturális Alapítvány által fenntartott Tájház helyi védettség alá helyezése iránti kérelem (120/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Az önkormányzati tulajdonú, Szada belterület 4570/1 helyrajzi számú ingatlan vételére irányuló kérelem elbírálása (121/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. A kialakítani tervezett Szada 2549/71 hrsz.-ú közterület önkormányzati tulajdonba vétele (122/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. „Mesekuckó Bölcsőde Szada” Nonprofit Közhasznú Kft. önkormányzati tulajdonú terület hosszútávú szívességi használata iránti kérelme (123/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Fenntartói döntés a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár Műteremház Galéria muzeális intézménnyé minősítő eljárás megindításához (124/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Szadai Baptista Gyülekezet ingatlanhasználati szerződés iránti kérelme (125/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy az ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2021. október 21.

Pintér Lajos
polgármester


Utoljára frissítve: 2021 október 21. 15:00