Mff J Mretben

Rendkívüli képviselő-testületi ülés 2022. december 15-én, 13.15 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.) 2022. december 15. napján (csütörtökön) 13.15 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános ülésére

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 61.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján indítványozom, hogy a képviselő-testületi ülés előtt, 13.00 órai kezdettel rendkívüli együttes bizottsági ülést tartson a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság, az alábbi, Meghívóval együtt közreadott előterjesztések előzetes véleményezése napirendjével!

 TERVEZETT NAPIRENDEK:

1. Rendelet-tervezet Szada Nagyközség Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatáról (151/2022. sz. anyag, Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv, Településszerkezeti Terv térkép, beépítési határértékek, Szabályozási Terv A szelvény, Szabályozási Terv B szelvény, rendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Döntés a Szada Dózsa György út 82. szám (533/2 hrsz.) alatt nyilvántartott ingatlan megvásárlásáról (152/2022. sz. anyag, értékbecslés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Döntés a település forgalomtechnikai felméréséről (153/2022. sz. anyag, ajánlat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

A rendkívüli ülés összehívásának indoka:

A Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet-tervezet törvényi határidőn belül történő megalkotása a Képviselő-testület 2022. decemberi döntését igényli, azonban az állami főépítész ehhez szükséges „záró szakmai véleménye” 2022.XII.5. helyett csak 2022.XII.13-án érkezett meg az Önkormányzathoz, így a 151/2022. sz. előterjesztés nem készülhetett el a 2022.XII.8.-i rendes, évzáró testületi ülésre. Az emiatt szükséges rendkívüli ülés módon kínál további két, nem halasztható döntés meghozatalára is.

Szada, 2022. december 14.

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2022 december 14. 21:38