Mff J Mretben

Tájékoztatás a kijárási korlátozás határozatlan időre szóló meghosszabbításáról

Kedves Szadai Lakosok!

Ma délután Miniszterelnök úr bejelentette a kijárási korlátozás határozatlan időre szóló meghosszabbítását, és átadta a polgármestereknek a döntés jogát és felelősségét, mely szerint hétfő éjfélig további szigorító szabályokat hozhatnak.

 Tudom, hogy ez a húsvét nem olyan lesz, mint a korábbi években, vagy mint amit mindenki kíván magának, mégis határozottan kérem Önöktől a következőket:

 A családtagok látogatását, baráti összejövetelek megtartását saját maguk és embertársaik egészségének védelmében az idén teljesen mellőzzék!

Különösen felhívom figyelmüket a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet betartására, külön kiemelve az alábbiakat:

5. § Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén - lehetőség szerint a zöldterületeken - egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

6. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.

 A rendelet megszegését a rendőrség nagyon szigorúan büntetheti, és az önkormányzat részéről a polgárőrség a szabályok betartására felhívja a figyelmet.

Tekintettel arra, hogy Szada nem tartozik a turisztikailag frekventált húsvéti célpontok közé, jómagam nem tervezek ezeken túl további szigorító szabályokat bevezetni.

 Azt gondolom, ha megértjük ezeknek a korlátozásoknak a fontosságát és betartjuk a hatályos rendeleteket, nagyon sokat tehetünk a megfertőződés megelőzése érdekében.

 Együttműködésüket és türelmüket köszönöm és áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánok Mindannyiuknak!

 
Pintér Lajos s.k.
polgármester


Utoljára frissítve: 2020 április 28. 13:56